Ctra. de Vila-real, 25, Pou de la Misericòrdia

(ntra. sra. de la misericordia)

La representació d’aquesta Mare de Déu segueix els patrons habituals de la iconografia mariana dedicada a la Misericòrdia. En sessió de data 4 d’agost de 1867, a petició del bisbe de Tortosa (per aquell temps Benito Villamitjana y Vila), l’Ajuntament de Borriana va sol·licitar al Papa Pius IX el nomenament de la Mare de Déu de la Misericòrdia com a patrona del poble. Aquest pou dedicat a la patrona de Borriana va ser excavat cap a l’any 1920. L’últim president de la societat, abans de ser cedit al Sindicat de Regs, va ser Manuel Sanchis. Cap a l’any 1980, el seu motor va ser renovat i es va instal·lar una bomba vertical. Un dels seus mecànics habituals ha sigut Tomás Beltrán, que ha vigilat moltes vegades desinteressadament el funcionament del motor i que encara disposa de la clau de la porta. La carretera o antic Camí de Vila-real va ser obert o millorat a finals del segle xiii, amb l’objectiu de facilitar les relacions entre poblacions cristianitzades o de nova planta.  

 

· Testimonis: Manuel Saborit Martínez, José Manuel Castelló Bataller, Tomás Beltrán Monfort.

· Datació probable de la imatge: 1940.

· Festivitat: 8 de setembre.

· Descripció: en un format de 120 x 80 cm, el panell té 6 x 3 peces centrals de 20 x 20 cm i 6 a cada costat (orla inclosa) de 20 x 10 cm.