Butlletí de l'Agrupació Borrianenca de Cultura núm. 229                    

 

coses de casa 04 Una ONG borrianenca d’abast global
parlem-ne 12

Perquè és de Dret

coses de casa

17

21

«Amb només llapis i paper he de proporcionar llum, color i vida»

Posar-nos en la pell dels altres

llibres 22 Una història de superació
comerços 24 Campanya en favor del comerç de Borriana
     

 

FE D'ERRADES

Per un error inadvertit, en la versió en paper d'aquest número no s'ha tractat la imatge dels xiquets presents a les fotografies d'acord amb el que preveu la legislació vigent. Subsanem el defecte en aquesta versió digital. 

Col·lecció digital facsímil, en format PDF i de consulta lliure, de la revista Buris-ana des de la seua fundació, l'any 1956.

La marca Buris-ana és propietat de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, tal com consta en el pertinent registre a Madrid de l'Oficina de Patents i Marques.

  


 2019


 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1992

 1991

 1990

 1989

 1988

 1987

 1986

 1984

 1983

 1982

 1981

 1980

 1979

 1978

 1977

 1976

 1975

 1974

 1973

 1972

 1971

 1970

 1969

 1968

 1967

 1966

 1965

 1964
 1964

 1963
 1963

 1962
 1962

 1961
 1961

 1960
 1960

 1959

 1958

 1957
 1957

 1956